lørdag 1. mars 2008

Vekas nøtt

Fyll ut med operatorar (+, - ....) på venstre side av erlikteiknet for å få reknestykket til å stemme. Tal og bokstavar er forbodne.

1 1 1 = 6

2 2 2 = 6

3 3 3 = 6

4 4 4 = 6

5 5 5 = 6

6 6 6 = 6

7 7 7 = 6

8 8 8 = 6

9 9 9 = 6

10 10 10 = 6

Middag til førstemann med rett svar!

Tips for å unngå misforståingar:
Løysinga på den andre oppgåva, den enklaste er 2+2+2=6.
Minst 6 forskjellege operatorar må brukast.

6 kommentarer:

Tor Inge sa...

Njål har komme opp med ein rett løysing, men det er framleis lov å prøve seg!

Jon Ivar sa...

aia aia uff.

Hva med oss stakkarer som bare opererer med pluss, minus, ganger og dele?

Tor Inge sa...

Det skal halde med 3MX-kunnskapar. Men litt rot er ikkje til å unngå!!!

Jon Ivar sa...

Nå har jeg gjort et ærlig forsøk. Hvor mye rot er egentlig lov? kubikk?
Har problem med 10erne...

Trond sa...

Går det an å klare seg uten parantesar?

Jon Ivar sa...

ikke jeg ihvertfall