mandag 12. november 2007

Alternativ varmepumpe

Etter å ha gått 5 år på Energi og MILJØ, vert ein faktisk litt bevisst på energibruk. Lite varmetap var faktisk viktig da eg kjøpte leilegheit. Dessverre, så vidt eg har lest meg til, er det ikkje lov å ha varmepumpe her. Det hadde uansett vorte dyrt da eg bruker ganske lite straum til oppvarming.

Ein billegare og tillate løysing er å bruke ein gammal fryseboks som varmepumpe. Den må da stå i stova og eg kan tenkje meg at den må fyllast dagleg med ei ny bøtte med vatn ettersom ein liten fryseboks har ein nedfrysingskapasitet på 10-12 kg/døgn. Vatnet vert kjølt ned og frys, og energi går frå vatnet til rommet.

Dersom ein antar at effekten til fryseboksen er på 50 W, (trur faktisk dette er litt mykje), at den går kontinuerleg og at den greier å kjøle ned 10 kg vatn frå 20 grader til -18 grader på 24 timar. I tillegg til 50 W varme frå den elektriske energien, får ein da 53 W varme frå vatnet. Det gir ein virkningsgrad på 2,1. Ein får dermed dobbelt så mykje varme som om ein hadde brukt ein elektrisk omn!

Da er det berre å finne nokon som gjev vekk ein fryseboks på finn.no.

Eit problem er isen. Den må takast ut for at ideen skal verke. Men det er sikkert plass til litt på terrassen.